Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

Bestyrelse og underudvalg 2018-2019

Bestyrelsen har den overordnede ledelse af skolen og er ansvarlig over for undervisningsministeren for, at skolens økonomi og drift er i overensstemmelse med denne vedtægt, lovgivningen og andre retsregler. Bestyrelsen er endvidere ansvarlig for, at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i „Lov om friskoler og private grundskoler mv.” og skolens vedtægter.

 

Formand:                                  Jens Korsholm

Næstformand:                         Torben Klitgaard

Kasserer:                                   Flemming Skovsende

Sekretær:                                  Pernille Kristensen

 

 

Udvalg under bestyrelsen

Økonomiudvalg

Jens Korsholm

Torben Klitgaard

Flemming Skovsende

Ole Lange

Joan Emiliussen

Pædagogisk- og Ansættelsesudvalg

Pernille Kristensen

Torben Klitgaard

Pia Martinsen

Dorthe Hahn

Ingeborg Lautrup Jacobsen

Jane Bisgaard

Joan Emiliussen

 

IT-, Hjemmeside- og PR-udvalg

Jens Ole Wortmann

Jane Bisgaard

Ingeborg Lautrup Jacobsen

(Mads Skudsbøl)

Joan Emiliussen

Bus- og Pedeludvalg

Flemming Skovsende

Ole Lange

Lars Kørschen

(Jes Brink)

Joan Emiliussen

Kontaktperson Støtteforening

Torben Klitgaard

Kontaktperson Aktivcenter

Torben Klitgaard, Jens Korsholm, Flemming Skovsende

Kontaktperson BABS

Jens Ole Wortmann og Jane Bisgaard

Kontaktperson Dåsedrengene

Torben Klitgaard

Deltagelse i møder for alle foreninger i Branderup

Joan Emiliussen

(Torben Klitgaard)

 

Mødedatoer for bestyrelsen: 6. september 28. september (socialt arrangement) 2. november (pædagogisk dag) 4. december 16. januar 28. februar Uge 12 (regnskabsgennemgang) 4. april: Generalforsamling 23. april: Konstituerende bestyrelsesmøde