Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

Beretningen Branderup friskole April 2018

Sidste år godkendte I på generalforsamlingen, at Joan skulle være skoleleder efter Lisbeth. Det er altid spændende at se resultatet af en stor beslutning. Jeg synes det ser ud til, at vi valgte rigtigt. Vi har i hvert fald i Joan fået et menneske med en kæmpe energi og arrangement og det smitter. Der vil altid være delte meninger, når der kommer nye måder at gøre tingene på, fordi vi som mennesker er tryghedsnarkomaner. De nye tiltag som er kommet efter sommerferien har fuld opbakning fra den siddende bestyrelse, men det skal ikke forstås, at vi er ikke lytter til kritik og ønsker. Det giver som regel også nyt liv og energi, når tingene rystes lidt rundt.  Blandt de nye ting som vi har arbejdet med er at opdatere vores værdigrundlag (Mission – Vision – Værdier), som vi håber alle kan se sig selv i. Ligeledes er der også i bestyrelsen vedtaget, at vi fra august 2020 starter med 9. klasse på Branderup Friskole, dette kræver god forberedelse, da det gerne skal være et godt tilbud. Derfor og da vi samtidig også har flere elever end budgetteret, har vi valgt at beholde Vibeke efter sommerferien, når Stine kommer tilbage efter barsel. I december kom Tina ligeledes tilbage til Branderup Friskole, det er vi glade for. Tina har en del støttetimer og skal fra sommerferien dele børnehaveklassen sammen med Vibeke, det håber vi vil give en stabil hverdag.

    Friskoler er også en ting, som bliver diskuteret meget på Christiansborg og i pressen, hvor en fjer nemt bliver en hel hønsefarm. Men de/I skal huske, at de frie skoler er lige så forskellige, som vores børn er, og derfor er svær at putte i kasser som er ens, derfor skal vi huske at tale og lytte til hinanden med respekt.                                                

   Dåsedrengene har bidraget med 20.450 kr., så de fortjener en stor tak herfra. Det arbejde de og Støtteforeningen gør må vi huske at bakke op om, deres indsats giver nogle muligheder.

    Vi har haft en stram økonomistyring og et elevtal på 89, som er 6 mere end budgetteret med, hvilket har givet et overskud på godt 140.000 kr., hvilket må siges at være tilfredsstillende og et af de bedste år i skolens historie. Der er stadigvæk en gæld på godt 1 million, hvilket består af en gruppe lokale investorer, som i alt har lånt os en million på 11-årige gældsbreve samt en lille gæld til Tønder kommune, som afdrages færdig i 2018. Grunden til, at vi har lånt 100.000 kr. mere end nødvendigt er, fordi vi vil renovere de udendørs toiletter i 2018. Vi drømte også sidste år om at renovere toiletterne, men på grund af travlhed fra håndværkernes side og et ønske om en større likvid beholdning, blev det udskudt til i år. Vi havde den 31-12-2017 en kassekredit med et indestående på ca. 690.000 kr., hvilket vores revisor siger er meget fint. Hun ønsker som minimum, at vi har 400.000 kr. stående, så nu har vi fået sparet penge sammen til at lave toiletterne ordentligt, det glæder vi os til.

    I efterår 2017 er der blevet en mere positiv politisk stemning, som har medført en lidt højere koblingsprocent, men også ekstra penge til de mindre skoler, hvilket giver os lidt flere penge, og derfor er det lidt lettere at lave budget. Så husk at deltag i debatten så alle kan se, at en friskole er et aktiv for lokalområdet, så vi ikke bliver glemt.     

   Første skoledag var som altid lagt på en søndag. Det er en festdag, når der tages hul på et nyt år, og særligt for børnene i børnehaveklassen er det en meget stor dag. Vi stillede igen op med kød på grillen, en hyggelig dag vi alle nyder meget. Vi kunne nyde, at der startede en dejlig børnehaveklasse. Vi var i alt en god flok børn på 89, som vi med lidt udskiftninger også var til nytår. Så et velkommen til de nye hjem der har valgt at være en del af Branderup Friskole. I løbet af året har vi flere forskellige arrangementer, hvor vi altid er glade for et stort fremmøde, især de dage hvor eleverne viser, hvad de har lært og kan er populære. Samtidig vil jeg også gøre opmærksom på, at skolen jo kun udvikler sig som friskole, hvis forældre og personale tør tænke frit og anderledes og derved byde ind med nye ting. Hvis vi ikke tænker nye tanker, bliver vi bare som de fleste, hvilket ikke er meningen med en friskole.

I 2017 har der igen været et fint samarbejde med børnehuset omkring før skolestart og SFO tidligt om morgenen. Det er dejligt, at vi kan få lidt hjælp til de tidlige timer. Så en stor tak til alle der har noget med børnehuset at gøre.

Jeg vil gerne sige tak til Joan, alle skolens ansatte og hele bestyrelsen for et godt samarbejde, I er altid parate til at tage en udfordring op. Der skal også lyde en meget stor tak til alle de frivillige, som hjælper med alle de praktiske ting, som f.eks. at holde græsplæne og ude arealer pæne, laver billeder og opdateringer til facebook og som reklame ud af huset, maler og reparerer bygninger og alle de andre ting. Jeg vil også gerne sige aktivcentret og de øvrige foreninger i Branderup tak for samarbejdet, vi er jo alle sammen lidt afhængige af hinanden.

 

Dette bliver så min sidste beretningen for Branderup friskole, det har været givende og en lærerig tid så til alle tak for samarbejdet og tilliden i årenes løb.

Henrik Solgaard Larsen.