Billedet på sidehoved
 • Branderup Friskole

Referat: Generalforsamling Branderup Friskole marts 2018

 1. Valg af dirigent:

Jens Skovsgaard blev valgt.

Der er blevet rettidigt indkaldt.

 

 1. Valg af stemmetæller:

Inger Lund, Mette Hansen og Charlotte Schumachers blev valgt.

 

 1. Valg af referent:

Jane Bisgaard blev valgt.

 

 1. Bestyrelsen aflægger beretning:

V. Henrik Solgaard Larsen (se hjemmesiden).

 

 1. Skolelederen aflægger beretning:

V. Joan Emiliussen (se hjemmesiden).

 

 1. Bestyrelsen fremlægger det reviderede regnskab til orientering:

V. Flemming Skovsende .

 

 1. Skolens tilsynsførendes beretning:

V. Joan Emiliussen (Se hjemmesiden).

 

 

 1. Skolekredsens valg af bestyrelsesmedlemmer:

På valg er Henrik Solgaard Larsen (ønsker ikke genvalg),

Jens Korsholm (ønsker genvalg),

Ole Lange (ønsker genvalg),

Torben Klitgaard (ønsker genvalg),

Anne Marie Lausten (suppl. ønsker ikke genvalg),

Lars Kørchen (suppl. ønsker genvalg)

 

 

Til bestyrelsen blev følgende valgt:

Ingeborg Jacobsen

Ole Lange

Torben Klitgaard

Jens Korsholm

 

 

 1. Skolekredsens valg af suppleanter:

Lars Kørchen

Dorthe Hagen

 

 1. Indkomne forslag:

Ingen indkomne forslag

 

 

 1. Evt.:

-Skolepatruljen er blevet rigtigt gode i år.

-Forældre opfordres til at sætte deres børn af på parkeringspladsen og ikke ude ved vejen.

-Joan beder om tilbagemelding om hvordan den fælles generalforsamlingen har været og kom gerne med forslag til ændringer for næste år.