Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

Forsikringer:

Friskolen har tegnet forsikringer, der med rimelighed dækker eleverne, når de er i skolens varetægt.

Dog forventes det, at forældrene selv tegner en ulykkes- og ansvarsforsikring, der dækker børnene helt.

Forsikringsforholdene ved tyveri af elevernes ejendele:
Skolen har ikke ansvaret for private ejendele, og her må familieforsikringen bruges.

Forsikringsforhold i forbindelse med ødelæggelse af skolens ting:
Her er eleverne ansvarlige evt. ved hjælp af familieforsikringen.