Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

Branderup Friskoles SFO

Mobil: 30735201

Åbningstider:

Morgen: kl. 7.15-8.00

Eftermiddag: 12.30-16.30 - fredage 13.00-16.00

Der er mulighed for at tilmelde sit barn til pasning i børnehaven kl. 6.15-7.15.

Der er mulighed for at købe klippekort af 16 timer pr. mnd.

Der er mulighed for pasning i skoleferier - enten på friskolen eller i børnehaven.

Der er frugt i SFO hver eftermiddag.

Indmeldelsesblanket til SFO:

http://branderup-friskole.skoleporten.dk/sp/p603769/file/Fullscreen/b5821106-59bd-4565-a59b-c694e9c0fd0c

Udmeldelsesblanket til SFO:

http://branderup-friskole.skoleporten.dk/sp/p603770/file/Fullscreen/7ffed39c-3f07-4401-9ccc-c7542df18d6a