Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

Skolens værdier og samværsformer

Elever og forældre skal samarbejde med skolen om at skabe og bevare et godt undervisningsmiljø. Skolen skal arbejde for at etablere/sikre et undervisningsmiljø, hvor alle elevers trivsel og udvikling fremmes.

Skolen optager elever og indleder samarbejde med forældre, der kan stå inde for skolens værdier, holdninger, traditioner og pædagogiske tilgange.

Elever og forældre kender og efterlever rammerne for at være elev på skolen.

Vores skole skal være GRUNDTVIG/ KOLDSK inspireret. Det betyder:                                                                           At børnene trives og er glade.
At alle skal tage del i et forpligtende fællesskab med en positiv indsats.
At børnene lærer at tage ansvar for egne handlinger og hinanden.
At man møder hinanden med et åbent sind og respekterer hinandens forskelligheder.
At styrke børnenes selvværd.

Derfor vil børnene opleve:                                                                                                                                                Sang  - fortælling – morgensamling – kulturarvsformidling – traditioner – sociale og kulturelle oplevelser – kulturdage – lejrskole m.v.
En skole med et trygt læringsmiljø.
En skole med en positiv omgangstone.
En skole hvor mobning ikke tolereres.
En skole hvor ingen bliver glemt.

Skolens pædagogiske tanker:                                                                                                                           Undervisningen skal tage udgangspunkt i hvert enkelt barn.
Faglige udfordringer på alle niveauer.
I et trygt miljø kan børnene tænke, tale og tro hvad der er rigtigt for dem, samtidig med at de forstår det ansvar og forpligtelse der følger med.
Oplevelser skaber glæde og motivation.
Børnene er medansvarlige for egen læring.

Alle der har et aktiv i skolen har forpligtelse til

  • At indgå på en sådan måde i skolen, så ovenstående til enhver tid kan gennemføres.
  • At deltage aktivt i skolens hverdag og undervisning
  • At være medvirkende til et godt og udviklende undervisningsmiljø
  • At følge anti-mobbestrategien

Hvis en elev flere gange overtræder de almene samværsformer og værdier for skolen er proceduren:

  1. Samtale med eleven (og forældre orienteres)

Samtale med eleven og forældre

Hvordan sikrer vi os at det ikke gentager sig. Aftaler

  1. Ved gentagne episoder – iværksættelse af sanktioner-

Samtale med elev og forældre: Der udarbejdes en konkret handlingsplan med tidsangivelse af hvornår ændringer skal kunne registreres.

  1. Hvis der, til trods for ovenstående, ikke sker positive forandringer, indkaldes forældre og elev til samtale med henblik på udskrivning af skolen.