Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

              Procedure for optagelse af nye elever.

 

  1. Alle elever til den kommende børnehaveklasse bliver optaget i den rækkefølge, vi får indmeldelserne,  - (hvis ikke der er helt specielle ting ang. eleven, der først skal afklares.)

 

 

  1. Ved henvendelser fra forældre ang. elever til alle øvrige klassetrin gælder flg. frem-gangsmåde:
  • Alle forældre bliver indbudt til en indledende samtale, hvor der bliver fortalt om skolen og dens værdigrundlag, - ikke mindst hvilke forventninger, vi har til elever og forældre. – Desuden vil vi også gerne høre, hvad der er grund til, at man ønsker et skoleskifte.
  • Efter denne samtale kan forældrene overveje, om det er det rette tilbud til deres børn, og hvis de stadig er interesserede, skal barnet komme på besøg på skolen i skoletiden.
  • Barnet skal følge undervisningen i sin klasse i 2- 5 skoledage, så familien har mulighed for at se, om barnet vil kunne trives her, - og desuden skal vi se, om barnet vil kunne passe ind i klassen, og om vi i det hele taget er det rette tilbud for barnet og familien.
  • Efter barnets besøg på skolen har familie og skole et par dage til at overveje, om der ønskes et samarbejde, - og hvornår det i givet fald skal begynde.

Klik her for at hente indmeldelse:

http://branderup-friskole.skoleporten.dk/sp/p608233/file/Fullscreen/a4ebdcd0-a4c7-40b7-bf21-69caaa3027f2