Billedet på sidehoved
 • Branderup Friskole

O M S O R G S P L A N

 

 

 

Er du i tvivl – skal du gøre noget!

 

 

Denne plan sættes i værk, når ”det, der ikke må ske, sker”.

 

 • Skilsmisse
 • Alvorlig sygdom
 • Kaossituationer i barnets nærmiljø
 • Ulykker og lignende med dødelig udgang på skolen
 • Når et barn mister en af sine nærmeste (mor, far, søskende)
 • Når skolen mister  -  en elev  -  en lærer/pårørende

 

For at tage del i ovennævnte situationer kræves ikke noget overmenneske  –  kun et medmenneske.

Alligevel er det legalt og forståeligt ikke at kunne rumme og agere i følelsesmæssige situationer, blot må man sikre, at en anden eller andre tager over.

Denne plan uddeles til alle medarbejdere og er desuden tilgængelig i en mappe på lærerværelset og på skolens hjemmeside.

Forældrene orienteres i hver situation om, at planen ligger på skolens hjemmeside.

 

Skilsmisse – Alvorlig sygdom – Kaossituationer i barnets nærmiljø.

Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer først klasselæreren og dernæst det øvrige personale.

Trin 1.   Hjemmet.

 • Klasselæreren/skolelederen tager kontakt til hjemmet for at vise, at vi er der og er klar til at hjælpe omkring barnets bearbejdning af krisen.
 • Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden)
 • Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne?
 • Hvad kan skolen hjælpe med?
 • Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen. (Tilbyde orientering af kammerater m.v.)
 • Afklaring af om forældre ønsker at deltage i en del af forløbet.
 • Skolen vægter betydningen af, at børnene har åbenhed omkring krisen.

Trin 2.   Eftertiden.

 • Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med den/de voksne og barnet.
 • Klassen snakker med klasselæreren om lignende oplevelser: tab, krise og sorg. Hvordan har barnet det? Hvad har barnet brug for nu?
 • Det kan eventuelt overvejes at køre emnearbejde over: sorg, krise, tab og livsmod.
 • Orientering om sorggrupper.

Sker skilsmisse – alvorlig sygdom – kaos situationer i barnets nærmiljø i ferien gennemføres det, der muligt efter skolestart.

                                                       

 

Når et barn mister en af sine nærmeste (mor, far, søskende) i familien.

Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer først klasselæreren og dernæst det øvrige personale.                                                                               Flaget sættes på halv på dagen, eller mandag efter weekend.

Trin 1.        Hjemmet.

 • Skoleleder og klasselærer tager på besøg.
 • Medbringer buket.
 • Hvad kan skolen hjælpe med?
 • Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen (orientering af kammerater, forældre og andre)
 • Hjemmet får mulighed for at sige, om der er noget, de selv ønsker, der skal siges eller gøres.

Trin 2.        Skolen.

 • Samling af børn og ansatte i morgensangssalen.
 • Orientering omkring det skete.
 • Der tændes levende lys + evt. lægges blomst.
 • Sang (evt. ”Se nu stiger solen”)
 • Mulighed for spørgsmål i fælles forum.
 • Sang (evt. ”Linedanser”)
 • I klasserne snakker børnene og klasselæreren om lignende oplevelser – tab, krise og sorg. Hvordan har barnet det? Hvad har barnet brug for nu?
 • Dagen kan evt. fortsætte som klasselærerdag, da det er forskelligt, hvilket behov de enkelte klasser har for efterbehandling.
 • Alle får brev med hjem indeholdende en orientering om det skete, og hvordan skoledagen er forløbet.
 • Personalet sørger for, at flaget tages ned og alle lysene slukkes.

Trin 3.        Begravelsen.

 • Der flages på halv, - og der flages på hel umiddelbart efter begravelsen.
 • Skolen deltager ved begravelsen med skoleleder, klasselærer og andre der ønsker det.
 • Elever deltager kun, hvis forældre er med, - ellers skal speciel aftale laves.
 • Der sendes bårebuket fra skolen.

Trin 4.        Eftertiden

 • Klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med efterlevende voksen/voksne og barn.
 • Orientering om sorggrupper.
 • Det kan evt. overvejes at køre emnearbejde over: sorg, tab og livsmod.

Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det, når det er umiddelbart er muligt.

 

 

Når skolen mister en elev – en fra personalet/personalets pårørende.

Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer klasselærer og det øvrige personale.                                                                                                     Flaget sættes på halv på dagen, eller mandag efter en weekend.

Trin 1.        Hjemmet.

 • Skoleleder, klasselærer og kollega/kolleger tager på besøg.
 • Medbring buket.
 • Få konkrete facts om, hvad der er sket. (Rygter manes i jorden)
 • Er der oplysninger, der ikke må videregives til skolen/eleverne?
 • Hvad kan skolen hjælpe med?
 • Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen (orientering af personale, børn, forældre mv.)
 • Afklaring af om forældre/pårørende ønsker at deltage i en del af forløbet.

Trin 2.        Skolen.

 • Samling af børn og ansatte i morgensangssalen.
 • Orientering omkring det skete.
 • Der tændes levende lys og evt. lægges blomst.
 • Sang (evt. ”Se nu stiger solen”)
 • Mulighed for spørgsmål i fælles forum.
 • Sang (evt. ”Linedanser”)
 • Klassen snakker med klasselæreren om lignende oplevelser: tab, krise og sorg. Hvordan har elever/ansatte/pårørende det? -  og hvad har de brug for nu?
 • Dagen kan evt. fortsætte som klasselærerdag, da det er forskelligt, hvilket behov de enkelte klasser har brug for efterbehandling.
 • Overvej fælles samling i løbet af dagen.
 • Skoleleder/personale kontakter PPR/præst for akut kriseberedskab. I første omgang som en orientering.
 • Alle får brev med hjem indeholdende en orientering om det skete, og hvordan skoledagen er forløbet.
 • Personalet sørger for, at flaget tages ned, og all lys slukkes.

Trin 3.        Begravelse.

 • Der flages på halv, og umiddelbart efter begravelsen flages på hel.
 • Skolen deltager ved begravelsen med skoleleder, klasselærer, kolleger og andre der ønsker det.
 • Elever deltager kun, hvis forældre er med, - ellers skal speciel aftale laves.
 • Der sendes bårebuket fra skolen og evt. fra kolleger.

Trin 4.        Eftertiden

 • Klasselæreren og personale sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med de pårørende.
 • Orientering om sorggrupper.

Sker dødsfaldet i ferien – gennemføres det der umiddelbart er muligt.

 

Ulykker og ulykkestilfælde med dødelig udgang på skolen.

Når ovenstående erfares, orienteres skolelederen hurtigst muligt, som derefter orienterer klasselæreren og det øvrige personale.                                                                                                  Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang flages på halv på dagen eller mandag efter weekend.

Trin 1.        Hjemmet.

 • Klasselæreren/skolelederen kontakter og/eller tager på besøg. (På sygehuset eller i hjemmet)
 • Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang medbringes buket.
 • Hvad kan skolen hjælpe med?
 • Vi orienterer familien om, hvordan vi på skolen vil agere i forhold til hændelsen (orientering af personale, børn, forældre mv.).
 • Afklaring af om forældre ønsker at deltage i en del af forløbet.

Trin 2.        Skolen.

 • Samling af børn og ansatte i morgensangssalen.
 • Orientering omkring det skete.
 • Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang tændes levende lys + evt. lægges blomster, og der synges (evt. ”Se nu stiger solen” – eller – ”Linedanser”)
 • Mulighed for spørgsmål i fælles forum.
 • I klassen snakker børnene med klasselæreren om lignende oplevelser: tab, krise og sorg. Hvordan har barnet det? Hvad har barnet brug for nu?
 • Dagen kan evt. fortsætte som klasselærerdag, da det er forskelligt, hvilket behov de enkelte har for efterbehandling.
 • Alle får brev med hjem indeholdende en orientering om det skete, og hvordan skoledagen er forløber.
 • Personalet sørger for at tage flaget ned og slukke levende lys.

Trin 3.        Eftertiden.

 • Klassen og klasselæreren sørger for den nødvendige opfølgning efter aftale med voksne og barn.
 • Ved invaliditet og lignende skærpes opmærksomheden på at vedligeholde kontakten.
 • Ved ulykkestilfælde med dødelig udgang orienteres omkring sorggrupper.
 • Det kan evt. overvejes at køre emnearbejde over: sorg, krise, tab og livsmod.

Trin 4.        Ved en evt. begravelse.

 • Der flages på halv, og umiddelbart efter begravelsen flages på hel.
 • Skolen deltager ved begravelsen med skoleleder, klasselærer og andre, der ønsker det.
 • Elever deltager kun, hvis forældrene er med, - ellers skal speciel aftale laves.
 • Der sendes bårebuket fra skolen.

 

 

 

Generelt:

Psykisk førstehjælp:

 • Lad ikke den skadesramte være alene.
 • Skab ro og tryghed. Vis at du er der uden at være omklamrende.
 • Lad den skadesramte fortælle (igen og igen), hvad der er sket – lyt!
 • Undgå at lade som om ”det ikke er noget” (bagatellisere)
 • Undgå at kritisere den skadesramtes handlinger
 • Hjælp evt. med at kontakte familien og pårørende
 • Følg evt. den skadesramte hjem
 • Sørg for at den skadesramte ikke er alene det første døgn.