Billedet på sidehoved
 • Branderup Friskole

 

Antimobbestrategi for Branderup Friskole

 

Hvad er mobning

Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance. Konsekvensen bliver, at et barn bliver udstødt af fællesskabet. Mobning er resultatet af en uhensigtsmæssig gruppedynamik. Det handler om onde mønstre – ikke onde børn.

For at undgå mobning skal vi have trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle.

 

Hvad er trivsel

Alle elever oplever sig anerkendt og bekræftet i relationer med både skolens personale og øvrige elever.

Anerkendelse/bekræftelse beskriver det fundament, hvorpå identitet og selvværd bygges. Den enkelte elev har brug for at føle sig anerkendt som en værdifuld person. Derved kan det blive nemmere at anerkende andre og lytte til dem uden at føle sig provokeret.

 

Målet

”Jeg skal være sådan, at alle synes her er rart at være”

Trygge og tolerante fællesskaber med plads til alle

Ligeværd

 • Alle omkring skolen - elever, skolens personale og forældre ved, at mobning ikke tolereres og skal bekæmpes. Alle på skolen bidrager til en fælles kultur, hvor mobning ikke eksisterer.
 • Elever, forældre og personale er aktivt medinddraget i udarbejdelse og forankringen af anti-mobbestrategien.
 • At fastholde og udbygge sammenholdet og fællesskabet på og omkring skolen
 • Livsduelighed
 • Positive trivselsmålinger

 

 

 

Forebyggelse af mobning

Der lægges på skolen stor vægt på ”Fællesskab”

i alle sammenhænge og på alle planer

 

Der er til enhver tid fokus på sammenhold og fællesskab. I hverdagen opnår vi bla. dette ved:

 

 • Alle bliver set og hørt
 • Vi hilser på hinanden når vi mødes
 • Eleverne skal trygt kunne henvende sig til skolens voksne
 • Konstant fokus på sprogbrug
 • Fælles morgensang og fortælling (blandede fællesskaber)
 • Faste timer om ”Trivsel” i klasserne (forskelligt indhold og temaer)
 • Emneuger på tværs af klasser og aldersgrupper (blandede fællesskaber)
 • Temadag hver uge (blandede fællesskaber)
 • Hytteture og lejrskole (blandede fællesskaber)
 • Alle klasser har ”regler” om modning, nedskrevet i ”…står sammen mod mobning”
 • Klasserne spiser sammen med voksen
 • Der laves legeaftaler for de yngre elever før hver pause
 • Der er retningslinjer for afholdelse af fødselsdage
 • Onkel/tante-ordning (og for elever der kommer midt i et skoleår)
 • Voksne til stede i pauserne
 • Legepatrulje kan etableres
 • Til drøftelse til forældremøde (yngre): Forældrekaffe ifm. Fødselsdage, legeaftaler i hjemmet, afholde fællesfødselsdage

 

 • Det ”brede” fællesskab:
 • arbejdsdage, arrangementer, opvisning, skolefest – naturligt at alle deltager
 • forældremøder med aktuelle temaer, og med klassens trivsel på dagsordenen
 • øget fokus på klassearrangementer og sociale arrangementer
 • naturligt at forældre snakker sammen hvis der er problemer
 • tæt skole/hjem samarbejde
 • Anti-mobbestrategien er på dagsorden 1. skoledag

 

 • Elevrådet arbejder aktivt med anti-mobbestrategien
 • Konflikthåndtering (kursus for voksne skoleår 2018/2019), herefter elever
 • Inddragelse af f.eks. sundhedsplejerske, SSP, relevante film og hjemmesider i undervisningen

 

Alle voksne (personale, forældre, osv.) er rollemodeller og medvirker til at skabe ”vi-følelse”, hvor alle har lige værd.

 

Håndtering af mobning

Håndteringen vil altid være situationsafhængig. Hvordan kan vi ændre situationen, så alle fremadrettet føler sig trygge og inkluderede?!

Styrke børnegruppens tolerance og sammenhold

Der er til enhver tid klare retningslinjer og rammer for adfærd

 • Forældre involveres så hurtigt som muligt
 • Der bruges den nødvendige tid
 • Alle parter involveres (gruppen, mobber/offer, forældre, lærere) – uden at nogen udstilles
 • Årsagsafdækning

I yderste konsekvens henvises til ”Skolens samværsformer og værdier” (procedure)

 

Forankring

Det er vigtigt at anti-mobbestrategien er en integreret del af hverdagen og at vi bruger den som et aktivt redskab.

 • Punkter fra anti-mobbestrategien er med i hverdagen – i årsplaner, på trivselsdag/uger og klassernes fællesskab og trivsel er fast punkt på forældremøder og til lærermøder.
 • Klasseregler ”Står sammen mod mobning” – hver klasse laver sin egen som hænges op og er et hverdagsredskab
 • ”Pixi-udgave” af anti-mobbestrategien hænger alle steder
 • Der hænger citater og billeder rundt omkring vedr. trivsel
 • Alle nye forældre får anti-mobbestrategien præsenteret
 • Tages op hvert år på 1. skoledag
 • Anti-mobbestrategien  er kendt af alle
 • Det er altid den nyeste udgave der er at finde på hjemmesiden

 

Revidering

 •  1.gang årligt – fælles forældremøde i juni