Billedet på sidehoved
 • Branderup Friskole

 

 

Mission

Vision

Værdier

 

Fundamentet

På Branderup Friskole bygger vi på den Grundtvig/Koldske tanke.

Vi ønsker at bygge på dialogen, forståelsen og fællesskabet – mellem børn og voksne og de voksne imellem.

Det er vigtigt at vores elever udvikler sig til livsduelige børn/unge, der kan agere i vores samfund og som tør favne verden og dens udfordringer.

                                                                                                                                           

 

Livsduelighed – Læring  – Fællesskab

”Hvor glæden bor, gror sjælen stor”

 

 

 

 

Mission

(hvorfor er vi her….og hvad vil vi…..overordnet)

 • At styrke og udvikle det enkelte barns livsduelighed i meningsgivende læringsfællesskaber, med udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger
 • At udvikle, udfordre og styrke børn til at være livsduelige, så de på forskellig vis tilegner sig kompetencer til at håndtere tilværelsens mangeartede udfordringer
 • At tage udgangspunkt i faglige, sociale og kulturelle kompetencer der fremmer børnenes trivsel, læring og udvikling.

 

Vi vil….

Vision

 • vælges til fordi vi er en kulturbærende og – formidlende skole
 • være anerkendt og aktiv i lokalsamfundet
 • være attraktiv for børn, deres forældre og personale
 • ruste børn til at agere og handle i verden
 • skabe et undervisningsmiljø, hvor vi anerkender alle børn, bygger videre på deres potentialer, lader dem udforske deres evner og bevarer deres nysgerrighed
 • have en skole med kompetent faglighed og inspirerende pædagogik og undervisning
 • bygge på forpligtende, lærende og rummelige fællesskaber
 • være en skole som skaber virkelyst og engagement, samt tryghed og åbenhed over for verden for at støtte og udfordre børn i at udvikle:
 1. Livsduelighed og glæde ved livet
 2. Selvværd og selvtillid
 3. Kompetence til fordybelse
 4. Kompetence til at vise ansvar

 

I bestræbelserne på at leve op til missionen og visionen

Vil vi…

Værdier

… mødes på en skole hvor

 • Der er plads til at alle kan være og lære
 • Der er arbejds- og livsglæde
 • Der er et godt samarbejde med forældrene
 • Der er et godt samarbejde med lokalsamfundet

 

…skabe mulighed for deltagelse i mangfoldige fællesskaber og demokratiske processer og rammer, hvor

 • Alle er værdifulde
 • Alle føler sig trygge og anerkendte
 • Alle har tillid
 • Alle er ansvarlige over for hinanden og skolen som helhed

 

…give børnene mulighed for at tilegne sig menings- og betydningsfulde kompetencer i et miljø med

 • Troværdighed
 • Åbenhed
 • Humor
 • Anerkendelse
 •  Ordentlighed

 

 

 

Derfor….

(hvad ser vi)

 • Har vi et tæt internt og eksternt samarbejde
 • Bakker vi op om lokalsamfundets arrangementer og tiltag
 • Har vi medinddragelse (på alle planer)
 • Har vi højt engagement (på alle planer)

 

I hverdagen ved vi at…..

 • Vi er accepteret og holdt af
 • Vi ved hvad vi må og ikke må – og hvorfor
 • Vi lytter til hinanden
 • Vi møder tolerance og forståelse
 • Vi får hjælp til det der er svært
 • Vi oplever at det vi mener er vigtigt
 • Vi ved vi har værdi

 

I og omkring undervisningen…

 • Er kreativitet en del af måden at tænke på og en dimension i alle fag
 • Kontinuerlig opdatering af personalets kompetencer og skolens materialer
 • Har vi opdaterede fysiske læringsmiljøer
 • Er fortælling og samtale er væsentligt (forståelse, glæde, historieforståelse)
 • Indretter vi til enhver tid skemaet, hverdagen, årsplanerne, osv. efter vores vision og værdier