Billedet på sidehoved
  • Branderup Friskole

Evalueringsplan for skoleåret 2018/2019

 

Fælles forældremøde Juni 2018:

Det foregående skoleåret evalueres ud fra arbejdsspørgsmål, og der gives input til det (de) kommende år.

Pædagogiske dage august 2018:

Der fastsættes mål/pejlemærker for det kommende skoleår – disse evalueres juni 2019

Klasseforældremøde oktober 2018:

Hver klasse evalueres klassens arbejde og trivsel

Pædagogisk dag november 2018:

Personale og bestyrelse arbejder med skolens kommende udviklingsplan og dermed næste års evalueringsplan. Omdrejningspunktet er ”Strategiplanen”, og der evalueres omkring skolens struktur og undervisningens rammer, med henblik på udvikling af samme.

Skole/hjem samtaler januar 2019:

Den enkelte elevs udbytte af undervisningen og trivsel evalueres

Bestyrelsesmøder (hele året):

Til hvert møde drøftes status af skolens samlede undervisning

Lærermøder (hele året)

Der er konstant fokus på eleverne udbytte. Peger evaluering mod ting der skal ændres justeres, tilstræbes det, at ændringer foretages hurtigst muligt.

Emneuger, fagdage, lejr, hyttetur, arrangementer evalueres umiddelbart efter deres afslutning

Eleverne:

Elevrådet har fast evaluering af skolens samlede undervisning og rammer på dagsordenen. I klasserne bruges ”Klassens tid” til evaluering af lærerne fastsatte evalueringspunkter

 

Elevernes trivsel og undervisningmiljø: Årets fokusområde.

  • Hver 4. fredag har eleverne trivselsdag, hvor der arbejdes og evalueres omkring temaet. (sammen med antimobbestrategien)
  • Elevernes trivsel er på dagsordenen på personalets møder, hvor der evalueres og aftales om det fremadrettede arbejder
  • Tema til forældremøderne (sammen med antimobbestrategien)
  • Sammen med evaluering af undervisningen er barnets trivsel fokuspunkt til skole/hjemsamtale.
  • Hvert eller hvert andet år udføres trivselsmåling ud fra standardiseret materiale

(seneste måling: januar 2018)

  • Fælles forældremøde juni 2019: Antimobbestrategi evaelures

 

 

Kommende 2019/2020

- undervisningsplaner evalueres og redigeres og evalueringen vil tage udgangspunkt heri

- skolens mission/vision/værdier